Önéletrajz – Magamról – Ki vagyok?

Elveimnek érvényt, szavaimnak hitelt szerezni,
tetteimben következetesnek lenni.


1974. január 26.-án születtem Kolozs megyében, Tordán. Mostani szemmel gondtalannak és felhõtlennek tûnõ gyerekkorom is ehhez a városhoz kapcsolódik. Ügyvéd vagyok, politikus, házas, egy gyermek édesapja.
Kolozsvári identitásomat nagyrészt mindenkori kedvenc iskolámban, a Brassai Sámuel Elméleti Líceumban eltöltött évek alakították, melyekre mai napig szeretettel, tisztelettel emlékszem vissza: feln
õtté válásom meghatározó periódusa volt ez.
Korán megtanultam, hogy a tisztességes megélhetésért keményen meg kell dolgozni. Iskolai és egyetemi éveim alatt segédmunkásként dolgoztam, hogy magamat eltartsam. Azt hiszem ez az egyik olyan dolog, amire mindmáig a legbüszkébb vagyok, becsülöm és tisztelem a kétkezi munkát.
1996-ban szereztem jogi diplomát a kolozsvári Dimitrie Cantemir egyetem jogi karán, ez az az év, amióta az RMDSZ tagja vagyok, és aktívan politizálok. Ügyvédbojtári és jogtanácsosi éveim után, 1999 óta saját ügyvédi irodámban tevékenykedem.
Politikai szerepvállalásom és pályám meghatározó pillanata volt, amikor 2000-ben helyi tanácsosnak jelöltettem magam. Ez volt az a mozzanat, mely után visszafordíthatatlanul szívügyemmé vált a Kolozs megyei magyarság sorsa, érdekképviselete.
Magánéleti vonatkozásban is mondhatni sorsdönt
õ év volt a századforduló éve: ekkor nõsültem meg, majd 2003 januárjában megszületett a kisfiam, Apor András.
1999 és 2001 között az RMDSZ Etikai Bizottságának voltam tagja, ezt követ
õen, a kolozsvári és megyei szervezetek bizalmának köszönhetõen 2001-tõl 2003-ig a kolozsvári RMDSZ elnöki, illetve a megyei szervezet alelnöki tisztségét töltöttem be.
2000-t
õl SZKT tag vagyok, illetve 2003-tól a Kolozs megyei MKT elnökeként tevékenykedem.
2004 óta az RMDSZ parlamenti képvisel
õje vagyok, ezt próbálom összehangolni minél hatékonyabban ügyvédi hivatásommal.

Azt a kevés id
õ amit politikai tevékenységem és ügyvédi hivatásom mellett a családomra tudom szánni igyekszem aktívan, a természetben eltölteni. Hétvégente próbálok egy kis idõt lecsípni, amikor a családommal hétvégi házunkhoz ruccanunk ki. Az igazi kikapcsolódást a közös kertészkedés a kisfiammal és nagy szenvedélyem, a quadozás jelenti. Bár városon születtem, nõttem fel, ott élek, szorosan kötõdöm a természethez, a vidékhez. Ezek a ritka napok jelentik a pihenést, a feltöltõdést a munkámhoz.
KALOTASZEGI MUZSIKA
Portréfilm
Parlamenti tevékenység
Kampány
Fényképek
Videók
created by quantum design